ZASTUPITELÉ 2022-2026

 

1. Mgr. Alena Švejnohová, 43 let

starostka, právník, pedagog

Pečky

bez stranické příslušnosti

 

Naše paní starostka. Její první volební období nebylo úplně jednoduché. Například jen těch několik vln covidu či mimořádný tlak developerů na rozšíření výstavby přinesly problémy, které do té doby město nemuselo nikdy řešit.

Díky týmové práci, úžasným dobrovolníkům a vysokému pracovnímu tempu všech jsme to společně zvládli.

Pečky jsou pro Alenu Švejnohovou domovem už téměř 20 let a její děti jsou již 4. generací, která v rodinném Havránkově mlýně vyrůstá. A i proto cítí vděk za to, že může Pečky z pozice starostky se svým týmem spravovat a vést.

Vystudovala Právnickou fakultu a věnovala se práci v advokátní kanceláři i v neziskových organizacích jako dobrovolník. Tam sbírala i zkušenosti, které se jí nyní náramně hodí. Řadu let také podnikala. U toho ještě s manželem stihli vychovávat své 4 děti, které jim dělají v životě velkou radost.

Volného času moc nemá, ale když už se nějaký najde, ráda cestuje a poznává nová místa. 

V příštím volebním období by ráda dokončila rozjeté projekty a dál se svými kolegy budovala moderní město s udržitelným rozvojem, ve kterém se všem dobře žije.

     
 Obrázek [02 Iveta Minarikova.jpg]

2. Bc. Iveta Dvořáková, 48 let

místostarostka, projektový manažer

Pečky

bez stranické příslušnosti

Tak nám prý po městě koluje nepěkná fáma, že se naše Iveta Dvořáková (dř. Minaříková) má stěhovat z Peček pryč. Tak vám chceme říct, že je to prachsprostá lež a ten, kdo to roznáší, by se měl pořádně chytit za nos. Iveta nám totiž rozhodně zůstane a sil minimálně do dalších 4 let má stejně jako my ostatní pořád dost.

Ivetu určitě všichni znáte. V Pečkách založila Sdružení rodičů při ZŠ, každoročně spolupořádá adventní slavnosti (když to covid dovolí), zakládala studijní fond, díky kterému mohou na naší škole studovat všechny děti plnohodnotně. Poslední 4 roky pracuje na pozici místostarostky našeho města. Dříve byla vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, HR nebo projektová manažerka. Každá z těchto profesí a zkušeností jí něco nenahraditelného dala a naučila. Třeba nezlomnou chuť vytvářet věci, které přináší radost, smysl a užitek. Kdysi si řekla, že bude žít a pracovat tak, aby se bez obav mohla za sebe ohlédnout a toho se drží.

Z pracovních témat je jí nejbližší sociální oblast a projektové prostředí, které zná z dob působení v MAS Podlipansko. Naučila se „pohybovat se“ na stavbách a neobávat se nepříjemných konfrontací se stavebními firmami. V únoru si přibrala nelehký úkol a sice pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny, kteří zde našli dočasný domov. Poctivě třídí odpad a když jí to nedá, sbírá po cestě do práce odpadky na ulici. 

V práci i v životě ji inspiruje nápaditost lidí, věcí a řešení. Má ráda výzvy, a proto se nebála podruhé vdát a zvykat si na nové příjmení.

Iveta má dvě (teď se dá říci že pět) dospívajících děti, kterým drží palce na každém jejich kroku.

Ráda čte, poslouchá zpravodajské podcasty a sleduje české filmy. Energii načerpá při sportu a nevšedních zážitcích při cestování s manželem.

     
 Obrázek [03 Tomas Vodicka.jpg]

3. Tomáš Vodička, 43 let

radní města, obchodní zástupce

Pečky

bez stranické příslušnosti

 

Tomáše Vodičky jste si snad v Pečkách nemohli nevšimnout. Kromě jeho usilovné práce pro město je velmi výraznou osobností všech našich akcí.

V Pečkách žije skoro 20 let a s manželkou tady vychovávají i své 3 dnes už skoro dospělé děti. Městu patří i jeho volný čas, potkat ho můžete třeba ve volejbalovém oddíle v Sokole, nebo na dětských dnech v indiánském duchu. Možná jste ho viděli i při promítání filmů a debatách s hosty, komentovaných procházkách po městě nebo v rámci provádění po zdejších kostelích.

Nejčastěji bývá k vidění při péči o stromky zasazené v okolí města místními dobrovolníky, nebo při jejich výsadbě, kterou organizuje s přáteli.

Miluje i turistiku, jízdu na kole a skauting. V době covidových uzávěrek na žádost redakční rady Pečeckých novin začal zveřejňovat tipy na výlety po městě a blízkém okolí.

V radě města má na starosti finance, dopravu, životní prostředí a některé stavby. Za zásadní pro následující volební období považuje dotažení jednání s vlastníky pozemků pod obchvatem a vyřešení problematiky pozemků potřebných pro vybudování polních cest, větrolamů, remízků a tůní v okolí města. Velkou výzvou bude návrat zeleně do ulic města, protože bez zeleně nedokážeme v letním období město ochránit před spalujícím vedrem.

     
 Obrázek [04 Sarka Horynova.jpg]

4. Šárka Horynová, 52 let

radní města, zdravotní sestra

Velké Chvalovice

bez stranické příslušnosti

V našich očích se nikdo neumí prát za zájmy Velkých Chvalovic tolik jako Šárka Horynová. Sama říká, že jsou její srdeční záležitostí. A to nejen proto, že v nich žije od narození. Podněty na zlepšení života ve Chvalovicích nosí na radu města již 12 let a pravidelně žádá o opravy Pečecké služby.

Pracovně ji můžeme zastihnout již 27 let ve Zdravotním středisku, kde se s mnohými z nás potkává a řeší naše zdravotní a životní potíže…

S kandidaturou jsme ji museli dlouho přemlouvat. Jsme moc rádi, že svou radou a znalostí místních reálií chce pomáhat rozvíjet město i nadále. Jak jí ale známe, největší motivací pro ni bude snaha dokončit započaté projekty ve Chvalovicích – kabiny, parkoviště a opravy několika ulic.

     
 Obrázek [05 Jiri Katrnoska.jpg]

5. Jiří Katrnoška, 64 let

radní města, předseda basket. odd. TJ Sokol Pečky, organizátor Pečecké desítky

Pečky

ČSSD

Dalším pečeckým rodákem mezi našimi kandidáty je Jiří Katrnoška. Záleží mu na tom, aby Pečky byly moderním městem s příjemným prostředím pro život.

Má rád  přírodu. Je pro něj důležité,  aby  se v našem městě a  okolí o zeleň dobře pečovalo.

Mezi jeho největší koníčky patří sport, kterému se věnuje prakticky od narození. Přeje si, aby  se podmínky pro sportovní činnost v Pečkách zlepšovaly, vznikala nová sportoviště a hřiště. Neméně důležité je věnovat pozornost údržbě stávajících zařízení. Ve sportovní komisi města, kde delší dobu působí, se zasazuje o to, aby město podporovalo spravedlivě všechny sportovní oddíly ve městě.

Založil a vede více než 20 let basketbalový oddíl při TJ Sokol Pečky. Několik desetiletí organizuje největší sportovní akci v Pečkách, Pečeckou desítku – Memoriál Jardy Kvačka. Nyní se snaží aktivně prosazovat záměr vybudování nové školní tělocvičny. Toto by mělo zcela jistě příznivý vliv na zkvalitnění výuky a zvýšení sportovní zdatnosti dětí.  Současně by její realizace přispěla k rozvoji sportu ve městě.

Také by chtěl nadále ve prospěch města předávat své zkušenosti, které nabyl za svého dlouhodobého působení ve státní správě na úseku dopravy a speciálního stavebního úřadu v Českém Brodě.  
     
 Obrázek [06 Jaroslav Zelezny.jpg]

6. Jaroslav Železný, 65 let

radní města, fotograf

Pečky

bez stranické příslušnosti

Jaroslav Železný žije v Pečkách už více než 65 let. Lze tedy bez nadsázky říct, že on toho v našem městě zažil opravdu hodně.

Nyní je nejstarším radním našeho města, je také členem kontrolního výboru a stavební a dopravní komise.

Častěji ho vidíte za objektivem fotoaparátu než před ním. Proto také přidal na stránky města již mnoho fotek z různých akcí. A to nejen těch současných, ale díky jeho mravenčí práci máme na webu nahrané i nascanované fotky z minulosti. Máme tak možnost připomenout si historii města a třeba ji i porovnat se současností.

Jeho životním heslem je: " Kolektiv je dobrá věc, ale dva jsou moc."

     
 Obrázek [07 Vaclav Drska.jpg]

7. Václav Drška, 38 let

vedoucí servisu

Velké Chvalovice

bez stranické příslušnosti

Samozřejmě na naší kandidátce myslíme i na zastoupení Velkých Chvalovic! Václav Drška je duší i tělem Chvalovičák, fotbalista a hasič.

Pracuje jako vedoucí servisu, je členem výjezdové jednotky hasičů města Pečky a už 19 let je člen výboru fotbalového klubu TJ Sokol Velké Chvalovice.

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

OSTATNÍ ČLENOVÉ TÝMU

   
 Obrázek [08 Ondrej Schulz.jpg]

8. Ondřej Schulz, 48 let

zastupitel města, konstruktér, technolog

Pečky

bez stranické příslušnosti

Jednoduše řečeno Ondřej Schulz patří k Pečkám a Pečky patří k němu. V podstatě celý svůj život tady žije (narodil se v kolínské porodnici).

Je to náš patriot, a zajímá se o historii a dění ve městě. Je členem zastupitelstva, stavební komise a komise FRB.

Pracuje jako konstruktér-technolog v jedné strojírenské firmě.

Spolu s manželkou vychovává tři děti, které jsou již čtvrtou generací, co v Pečkách žije.

Zajímá se o historii (nejvíc tu železniční a našeho města), dále pak železniční modelářství, četba a rodinná turistika.

Kde můžete Ondru potkat? Třeba v pečeckých kostelích, kde je jedním z průvodců.

     
 Obrázek [09 Jaroslava Heroldova.jpg]

9. Mgr. Jaroslava Heroldová, DiS.,  42 let

zastupitelka města, ředitelka ZŠ Pečky p.o.

Pečky

bez stranické příslušnosti

Jestli v našem týmu někdo opravdu rozumí dětské duši, pak je to Jaroslava Heroldová. Je totiž ředitelkou Základní školy v Pečkách, příspěvkové organizace, která pomáhá vzdělávat a vychovávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s odlišným mateřským jazykem. I když je to práce velmi psychicky náročná, Jarku baví a naplňuje. A my ji za to obdivujeme.

Mimo to aktivně působí v Místním akčním plánu na Kolínsku a je členkou skupiny pro rovné příležitosti.

Je vdaná, má jednoho syna. Ve volném čase ráda cestuje a poznává nové kraje.

Pravidelně organizuje naše Farmářské trhy a pokud jí to čas dovolí, spolupracuje i na dalších aktivitách ve městě.

Pamatujete začátky Farmářských trhů? Můžete si ji připomenout: https://www.facebook.com/nasepecky/videos/1172626636222881
     
 Obrázek [10 Libor Vodicka lepsi.jpg]

10. Mgr. Libor Vodička, Ph.D., 52 let

kronikář města, vedoucí oddělení Národního muzea

Pečky

bez stranické příslušnosti

Co se týká kultury, není u nás většího odborníka, než je Libor Vodička. Divadelní historik, kurátor a vedoucí Divadelního oddělení Národního muzea.  Tam také můžete až do konce roku zhlédnout výstavu Když hvězdy září – osobnosti české Thálie dvou století, jíž je hlavním autorem.  Píše knihy, studie, popularizační články, řadu let pracoval jako divadelní dramaturg.

Před třemi lety se jako dobrovolník ujal redakční práce Pečeckých novin, od podzimu 2020 je kronikářem města, potkat ho můžete také jako průvodce v obou kostelech.

K jeho koníčkům patří turistika, miluje hory, baví ho práce na sadě, na zahradě a moc rád cestuje.
     

Obrázek [11 Jan Korous.jpg]

11. Ing. Jan Korouš, Ph.D., 50 let

zastupitel města, odborný koordinátor

Pečky

bez stranické příslušnosti

Jan Korouš žije v Pečkách téměř 18 let a přál by si, aby byly přívětivým místem pro život všech generací.

Je to energický člověk mnoha aktivit. Pracuje v technickém vývoji ve Škoda Auto. Je zastupitelem, členem kontrolního výboru, školské rady a tajemníkem SRPŠ místní základní školy.

Každoročně se podílí na pořádání akcí v Pečkách, jako jsou tradiční adventní slavnosti.

Ve volném čase podniká turistické výpravy, lyžuje a jako letecký nadšenec se věnuje modelaření.

     
 Obrázek [12 Nikola Vratna.jpg]

12. Ing. Nikola Vrátná, 32 let

mateřská dovolená

Pečky

bez stranické příslušnosti

Nikola Vrátná je v současnosti maminkou na mateřské, před kterou pracovala v Advokátní kanceláři v Praze.

Má ráda četbu, plavání a muzikály, miluje Londýn, legraci a pohádky.

Podílí se na pořádání Pohádkové cesty v Dobřichově a ráda se zapojí do čehokoliv, co Pečky zvelebí nebo je udělá zajímavější a zábavnější pro malé i velké.

     
 Obrázek [13 Frantisek Zelezny.jpg]

13. Ing. František Pospíšil, 70 let

starosta města Pečky 1990 - 2002

Pečky

bez stranické příslušnosti

Snad každý z nás by chtěl mít elán a vitalitu našeho Františka Pospíšila. Je aktivním důchodcem, který pomáhá synovi na rodinném statku.  Ještě v roce 2019 zastupoval zemědělce v obchodní společnosti ve funkci předsedy představenstva při jednání s obchodníky.

Rodina je pro něj vším. Je šťastným dědečkem 5 vnuků.

Zásada cti a pokory je pro něj vším. A i pro to ho máme rádi. Pomůže nám hlavně svými zkušenostmi a radami.

Jeho životní příběh si můžete připomenout tady: https://www.pametnaroda.cz/cs/pospisil-frantisek-1952

     
 Obrázek [14 Lucie Houdkova.jpg]

14. Mgr. Lucie Houdková, 45 let

advokátka

Pečky

bez stranické příslušnosti

Lucka Houdková v Pečkách před časem našla domov pro sebe a svou rodinu, je advokátkou a maminkou tří dětí.

Mezi její zájmy patří cestování, včetně výletů do přírody, ze sportovních aktivit nejraději jezdí na kole.

Ráda se také, ať již sama či s rodinou, účastní různých akcí, zejména kulturních, ale i vzdělávacích, pořádaných nejen městem a nejen ve městě, případně ráda s jejich organizací, přípravou či účastí na nich pomůže.

     
 Obrázek [15 Vera Schurzova.jpg]

15. MUDr. Věra Schürzová, 40 let

zastupitelka města, dětská lékařka

Pečky

bez stranické příslušnosti

Paní doktorku Věra Schürzová Katrnošková asi není potřeba nikomu dále představovat. Zná ji skoro každý.  Minimálně každý rodič.

Žije v Pečkách se svou rodinou od dětství. A ke své kandidatuře říká:  "Stejně jako při své práci dětské lékařky musím a chci ke svým malým pacientům a jejich rodičům přistupovat s co největší zodpovědností, porozuměním a v jejich nejlepším zájmu.  Stejným způsobem chci i nadále vykonávat i funkci zastupitelky našeho města pro vás – občany Peček."

Ve volném čase ráda tančí, poslouchá hudbu a jezdí na kolečkových bruslích.  
     
 Obrázek [16 Milos Novak.jpg]

16. Miloš Novák,  39 let

specialista na šikmé střechy

Velké Chvalovice

bez stranické příslušnosti

Tak s tímhle člověkem se určitě nedostaneme na šikmou plochu, i když je to specialista na šikmé střechy. A to se přitom, jak sám říká, bojí výšek! Život občas přináší úsměvné paradoxy.

Každopádně! Miloš Novák je také vášnivý kutil, zahradník, ale hlavně relativně krátkou dobu hrdý otec. A to mu ze srdce přejeme.

     
 Obrázek [17 Otakar Zatrepalek.jpg]

17. Otakar Zatřepálek, 48 let

OSVČ

Pečky

bez stranické příslušnosti

I milovníky záhad a hlavolamů máme mezi sebou. Jestli máte rádi deskové hry, je Otakar Zatřepálek taky váš člověk.

Od dětství ho fascinovaly hry a hlavolamy. V oboru působí víc než 25 let. Pořádá deskohraní pro děti i dospělé, často i v Pečkách. Snaží se propagovat deskové hry, dostat rodiče a děti k jednomu stolu. Jezdí po školách a školkách, radí, jak začlenit hry a hlavolamy do výuky, aby bylo učení hrou a zábavou.

O jeho práci se víc dozvíte tady: https://www.ostrovherahlavolamu.cz/O-nas-a1_0.htm

A tady se můžete kouknout na akce, které pořádá:

https://akce-a-vystavy-patka.rajce.idnes.cz/

     
 Obrázek [18 Viktorie Janackova.jpg]

18. Viktorie Janáčková, MSc., 33 let

radní města, specialistka interní komunikace

Pečky

bez stranické příslušnosti

S naší další kandidátkou Viktorií Janáčkovou se vždycky na všem domluvíte. Ona se totiž umí domluvit s každým. Ráda jedná s lidmi a v každé situaci umí najít řešení. Je specialistkou interní komunikace a k nám do Peček se přistěhovala před 10 lety.

Nyní je nejen zastupitelkou, ale také radní, předsedkyní Kulturní komise, členkou komise životního prostředí a také se věnuje redakční činnosti v Pečeckých novinách.

Ve volném čase ráda poznává přírodu na procházkách a je fanynkou rockové hudby.

     
 Obrázek [19 Vaclav Lebduska.jpg]

19. Mgr. Václav Lebduška, 56 let

ředitel DD Býchory

Pečky

bez stranické příslušnosti

Asi byste jen těžko hledali člověka s tak širokou náručí a velkým srdcem, jako je Václav Lebduška. Dlouhá léta pracuje s dětmi a jejich rodinami, které se dostaly do nějakých osobnostně sociálních potíží. Je ředitelem dětského domova se školou. Někdy tam vodí i svého psa, který dětem pomáhá.

Ve volném čase rád splouvá potoky a řeky 🛶, trochu běhá a chodí do přírody. Snaží se být prospěšný potřebným, aktuálně třeba uprchlíkům z Ukrajiny.

     
 Obrázek [20 David Nedoma.jpg]

20. Ing. David Nedoma, 49 let

sládek

Pečky

bez stranické příslušnosti

O nás Češích se říká, že jsme národem milovníků piva a knihomolů. A David Nedoma dokázal propojit obojí.

Je vrchním sládkem v několika minipivovarech. Ve volných chvílích se věnuje především literatuře v nejrůznějších podobách. Vedle několika vydaných knih se podílel na několika epizodách seriálu Kriminálka Anděl, řad II až IV.

Psaní i vaření piva se hodlá věnovat i nadále, protože ho to baví a zároveň má pocit, že by minimálně jednou z těchto činností mohl být společnosti prospěšný.

     
 Obrázek [21 Miroslav Vlk.jpg]

21. PhDr. Miroslav Vlk, 74 let

historik umění

Pečky

bez stranické příslušnosti

 

Občas se říká: To nejlepší nakonec! My jsme na 21., tedy poslední místo kandidátní listiny dali pana Miloslava Vlka. Je snad v Pečkách a okolí někdo, kdo ho nezná?

Miroslav Vlk je historik umění, emeritní kurátor bývalé Středočeské galerie v Praze a Středočeského muzea v Roztokách. Svou moudrost a znalosti stále aktivně předává dalším generacím, učí na Střední odborné škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Za péči o kubistický Jubilejní chrám Mistra Jana Husa v Pečkách získal čestné občanství města.