Tak a máme vítěze. ⭐️ Pečin roku 2022 získal tým, který stojí za připomínkou kusu naší společné historie. Za položením Kamenů zmizelých. ✡️ Gratulujeme vítězům: Tomáš Vodička, Ondřeji Schulzovi, Libor Vodička a Blanka Kozáková 🏆

Těšíme se, jaké nominace přinese další ročník. 👋🏻

 
 
Pečecký počin roku, tj. PEČIN ROKU, je anketa, která  chce upozornit na mimořádné akce (kulturní, sportovní, vzdělávací, podnikatelské,atd.) i na příkladné dobrovolné počiny jednotlivců. Cena Pečin roku je každoročním oceněním nejlepších činů, které si na základě hlasování sami zvolíme. Již samotná nominace je oceněním úsilí a práce vynaložené pro naše město. Každý občan může nominovat i hlasovat. 

Dotazy, náměty směřujte na Blanku Kozákovou, která se o projekt v našem městě stará: bkozakova@tiscali.cz za pořádající organizaci NAŠE PEČKY.

Pro více informací, sledujte naše webové a facebookové stránky

 

HLASOVÁNÍ 2022 probíhá až do 8.9.2022 do 12 hodin.

Vítěze vyhlasíme na Farmářských trzích v sobotu 10.9.2022 

Nominace 2022:

 Otevření Pamětní síně firmy Bratří Jouzové

Dlouhodobá mravenčí práce Michala Jouzy na připomínce práce jeho předků – vybudování firmy Bratří Jouzové (následné Reguly, staré ZPA) – vyústila v otevření Pamětní síně firmy. Kromě dobových tiskovin, fotografií bratrů Jouzových, jsou zde k vidění i zrekonstruované stroje a nástroje z jejich dílny.

 Výuka češtiny pro Ukrajince místními dobrovolníky

Na podporu integrace uprchlíků z Ukrajiny velmi rychle vznikla skupina dobrovolníků, kteří se chopili úkolu vytvořit jazykové kurzy češtiny pro Ukrajince. Celkem vzniklo sedm skupin pod vedenímlektorů Kláry Plačkové, Moniky Revajové, Aleny Kazhamiaka, Marije Makusheva, Ladislavy Krištoufkové, Libora Vodičky a Blanky Kozákové.

 Připomínka zmizelých židovských sousedů Kameny zmizelých

Letos jsme si připomněli výročí osmdesáti let od transportu pečeckých a chvalovických židů do Terezína. Více jak rok se pracovalo na dohledání osob z Peček a Velkých Chvalovic, které opustily naše město tímto transportem, nebo v následujících letech II. světové války. Kromě samotné vzpomínkové akce dnes zmizelé sousedy připomíná 28 mosazných desek/kamenů, které byly vsazeny do chodníků před domy, ve kterých naši zmizelí sousedé žili.

Vybudování veřejného grilu

Městský mobiliář byl doplněn o veřejný gril. Myšlenka inspirovaná grily v okolí vykrystalizovala v oslovení Žďáru nad Sázavou, kde měli asi nejlepší konstrukci a získání technického výkresu. Ač tu byla nabídka na výrobu grilu přímo ve Žďáru, výroby se zhostil místní zámečník Jiří Lazar, který vypiloval konstrukci i provedení k dokonalosti.

 Zřízení Průvodcovské služby města a zpřístupnění kostelů

Od letošního roku je nově zřízena průvodcovská služba v našich kostelech. Podařilo se dojednat s oběma církvemi zpřístupnění, najít 5 nadšenců, kteří jsou ochotni obětovat svůj čas o víkendech, kdy jsou připraveni provést zájemce o prohlídky obou kostelů. V červnu došlo k rozšíření služby i o prohlídku v Pamětní síni firmy Bratří Jouzové.

 Člověk v tísni

Člověk v tísni pomohl městu rozjet Dluhovou poradnu (ČvT hradí 95% nákladů), která pomohla občanům Peček v rámci akcí Milostivé léto, pomoci při krachu dodavatelů energií a přechodu od dodavatele poslední instance, uhradili náklady na koordinátorku ukrajinské pomoci, pomáhají s kalkulací a žádostí o příspěvky na bydlení, vedou dluhové poradenství a v neposlední řadě pomohli městu zastavit probíhající exekuce dětských dlužníků. Nyní bude ještě z 80% financovat vybudování šesti sociálních bytů.

 

 

 

Předchozí ročníky:

Pečin roku 2021
Opět zvítězil ten nejlepší, respektive dva nejlepší počiny, které jste hlasováním podpořili a poslali takzvaně na bednu. Ocenění získala stopovací hra po Pečkách, kterou připravily báječné maminky z MC Pramínek. A projekt, díky němuž došlo po mnoha letech k revitalizaci městského rybníku. Věříme že MC pro nás i letos připraví pěknou hru a třeba rovnou u Benešáku, kde se dál pokračuje ve výsadbě zeleně a mobiliáře.

 Pečin roku 2020

Akce Pečin, při které bývají oceňovány skutky a aktivity, které pomáhají naše město zkrášlovat, se stala již tradiční podzimní akcí. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Mezi návrhy se objevily pouze dva počiny Rekonstrukce Tř. Jana Švermy a Obnova Sokolovny. Obě rekonstrukce jsou nepřehlédnutelné a výrazně změnily své okolí k lepšímu. Nakonec jste to byli právě vy, kdo svými hlasy rozhodli o vítězství  obnovy Sokolovny. Velmi nás těší váš zájem o dění ve městě a vítězi gratulujeme.

 

Pečin roku 2019

Velmi nás těší, že i v roce 2019 jste našli mnoho skutků a aktivit, které byly nominovány na ocenění v akci Pečin roku 2019. Vy sami jste svým hlasováním rozhodli o vítězi.

Nominovány byly tyto počiny: Obnova sochy T.G.Masaryka, která byla odhalena v rámci oslav výročí 100 let Republiky, akce Výsadba 100 stromů a Činnost EKOtýmu místní ZŠ pod vedením pí. učitelky Kateřiny Čihákové.  Nakonec jen velmi těsně, ale přece zvítězila paní učitelka Kateřina Čiháková se svým EKOtýmem. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají dělat Pečky a Velké Chvalovice hezčí.

 

Pečin roku 2018

Na cenu Pečin roku 2018 bylo možné nominovat všechny akce uskutečněné do 15.6.2018 včetně. Hlasování pak bylo otevřené do 10.9.2018. 

V prvním ročníku byli nominované tři počiny, ze kterých na základě Vašeho hlasování vyšel nakonec 1 vítěz.

Jednak to byly Inspirativní aktivity Vzdělávacího centra Pečecka, o které se velkou měrou zasluhuje paní Jana Kusá. Dále byla možnost hlasovat pro Realizaci opravy varhan v kostele sv. Václava. Poslední volbou bylo založení FITPECKY paní Radany Honsové.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 28.9.2018, jako završení Svatováclavských Farmářských trhů, které proběhly na prostranství naproti KS Pečky. 

Celkem se zúčastnilo 158 hlasujících, kteří jako vítěze 1.ročníku zvolilo založení FITPECKY . Pomyslná stříbrná medaile je pro Inspirativní aktivity Vzdělávacího centra Pečecka. A na třetím místě skončila realizace opravy varhan v kostele sv. Václava.

A ještě jedna vítězka měla důvod k radosti. Byla to paní Jitka Knebortová, která byla mezi hlasujícími vylosována a získala symbolickou odměnu.

 

 

 

Přihlášení

Heslo k editaci: