Pečin roku

Pečecký počin roku, tj. PEČIN ROKU, je anketa, která  chce upozornit na mimořádné akce (kulturní, sportovní, vzdělávací, podnikatelské,atd.) i na příkladné dobrovolné počiny jednotlivců. Cena Pečin roku je každoročním oceněním nejlepších činů, které si na základě hlasování sami zvolíme. Již samotná nominace je oceněním úsilí a práce vynaložené pro naše město. Každý občan může nominovat i hlasovat. 

Dotazy, náměty směřujte na Blanku Kozákovou, která se o projekt v našem městě stará: bkozakova@tiscali.cz za pořádající organizaci NAŠE PEČKY.

Pro více informací, sledujte naše webové a facebookové stránky

 

 

Předchozí ročníky:

Pečin roku 2021
Opět zvítězil ten nejlepší, respektive dva nejlepší počiny, které jste hlasováním podpořili a poslali takzvaně na bednu. Ocenění získala stopovací hra po Pečkách, kterou připravily báječné maminky z MC Pramínek. A projekt, díky němuž došlo po mnoha letech k revitalizaci městského rybníku. Věříme že MC pro nás i letos připraví pěknou hru a třeba rovnou u Benešáku, kde se dál pokračuje ve výsadbě zeleně a mobiliáře.

 Pečin roku 2020

Akce Pečin, při které bývají oceňovány skutky a aktivity, které pomáhají naše město zkrášlovat, se stala již tradiční podzimní akcí. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Mezi návrhy se objevily pouze dva počiny Rekonstrukce Tř. Jana Švermy a Obnova Sokolovny. Obě rekonstrukce jsou nepřehlédnutelné a výrazně změnily své okolí k lepšímu. Nakonec jste to byli právě vy, kdo svými hlasy rozhodli o vítězství  obnovy Sokolovny. Velmi nás těší váš zájem o dění ve městě a vítězi gratulujeme.

 

Pečin roku 2019

Velmi nás těší, že i v roce 2019 jste našli mnoho skutků a aktivit, které byly nominovány na ocenění v akci Pečin roku 2019. Vy sami jste svým hlasováním rozhodli o vítězi.

Nominovány byly tyto počiny: Obnova sochy T.G.Masaryka, která byla odhalena v rámci oslav výročí 100 let Republiky, akce Výsadba 100 stromů a Činnost EKOtýmu místní ZŠ pod vedením pí. učitelky Kateřiny Čihákové.  Nakonec jen velmi těsně, ale přece zvítězila paní učitelka Kateřina Čiháková se svým EKOtýmem. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají dělat Pečky a Velké Chvalovice hezčí.

 

Pečin roku 2018

Na cenu Pečin roku 2018 bylo možné nominovat všechny akce uskutečněné do 15.6.2018 včetně. Hlasování pak bylo otevřené do 10.9.2018. 

V prvním ročníku byli nominované tři počiny, ze kterých na základě Vašeho hlasování vyšel nakonec 1 vítěz.

Jednak to byly Inspirativní aktivity Vzdělávacího centra Pečecka, o které se velkou měrou zasluhuje paní Jana Kusá. Dále byla možnost hlasovat pro Realizaci opravy varhan v kostele sv. Václava. Poslední volbou bylo založení FITPECKY paní Radany Honsové.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 28.9.2018, jako završení Svatováclavských Farmářských trhů, které proběhly na prostranství naproti KS Pečky. 

Celkem se zúčastnilo 158 hlasujících, kteří jako vítěze 1.ročníku zvolilo založení FITPECKY . Pomyslná stříbrná medaile je pro Inspirativní aktivity Vzdělávacího centra Pečecka. A na třetím místě skončila realizace opravy varhan v kostele sv. Václava.

A ještě jedna vítězka měla důvod k radosti. Byla to paní Jitka Knebortová, která byla mezi hlasujícími vylosována a získala symbolickou odměnu.

 

 

 

Přihlášení

Heslo k editaci: