Ostatní členové kandidátní listniny do komunálních voleb

v Pečkách a Velkých Chvalovicích 2018

  Obrázek [Tomas Drska.jpg]  

Mgr. Tomáš Drška

V posledních čtyřech letech jsem bydlel skoro dva roky v zahraničí, a tak vidím, co u nás město dělá dobře, ale zároveň mám jasnou vizi, co zlepšit. Chci radnici otevřenou občanům. Radnici, která včas a aktivně informuje občany o dění ve městě. Chci město, ve kterém je prostě radost bydlet. Můžete mě potkat na akcích pořádaných pečeckými vodáky - třeba na dětském dnu, jak vozím děti na pirátské lodi, k večeru, jak běhám v parku, a také pravidelně na jednáních zastupitelstva města.

  Obrázek [Jan Korous.jpg]  

Ing. Jan Korouš Ph.D.

Jak by možná mnozí řekli, jsem sice náplava, ale s mým životem jsou Pečky spojeny již 14 let. Za tu dobu jsem zde získal spoustu přátel a toto město se stalo mým domovem. Není mi jedno co se u nás děje a jak se u nás žije. Proto kandiduji do zastupitelstva a přál bych si, aby se Pečky staly místem, do kterého se naše děti rády vracejí.

  Obrázek [Jan Drska.jpg]  

MgA. Jan Drška

Pracuji jako architekt a živím se tvorbou vizualizací pro významné kanceláře v Česku i v zahraničí. Díky tomu se spolupodílím na mnoha různých projektech, které v naší zemi vznikají. 

Prostředí v našem městě jsem intenzivně vnímal již v dětském věku. Fascinovaly mě staré industriální stavby Pečeckého cukrovaru, zároveň mě ale trápil jejich zanedbaný stav. Tenkrát jsem doufal, že stačí jít za panem starostou a požádat ho, zda by s tím nešlo něco udělat. Situace se tehdy sice nezměnila, ale já si uvědomil, že mám možnost aktivně ovlivnit místní dění. 

Pár let na to, již při studiu architektury, jsme spolu se spolužáky zorganizovali výstavu “Vize pro Pečky,” kde jsme představili různé návrhy a možnosti jak zvelebit naše město. Později jsem se přímo podílel na návrhu rekonstrukce fasády kulturního domu i několika dalších projektech. 

Zajímám se o okolní krajinu, jsem vyznavač cyklistiky a pěší chůze. Vždy mně přišlo, že v Pečkách není dost míst, kam by šlo vyrazit na obyčejnou procházku. Téma obnovy krajiny na Pečecku jsem proto zpracoval ve své diplomové práci, za kterou jsem obdržel čestné uznání České komory architektů a cenu Josefa Hlávky. Přeji si, aby okolní krajina byla prostupná, aby bylo možné projít se po obnovených polních cestách, lemovaných nově vysazenými stromy.

Věřím, že to, jak svět kolem nás vypadá, má vliv na naši kažodenní náladu mnohem více, než si připouštíme. Pochopil jsem, že aby se něco skutečně změnilo, je třeba aby tento zájem sdílelo více lidí. Proto jsem se rozhodl přijmout nabídku a připojit se ke sdružení Naše Pečky. Pevně věřím, že uspějeme a budeme moci věnovat ještě větší péči našemu městu, krajině v jeho okolí a tím i kvalitě života nás všech.

   Obrázek [Lucie Houdkova.jpg]    

Mgr. Lucie Houdková

V Pečkách žiji a bydlím již 13 let, nicméně Pečky znám prakticky od narození, neboť pocházím z nedaleké vesnice :).

Mám za to, že při práci ve prospěch občanů a obyvatel Peček se mohou hodit mé zkušenosti profesní, neboť mým povoláním je advokacie (od roku 2010), stejně jako zkušenosti načerpané ve funkci předsedkyně výboru ve společenství vlastníků jednotek (v domě s 24 bytovými jednotkami v Pečkách), kterou jsem vykonávala po dobu 11 let. Pečky se mě a mé rodině staly domovem a ráda přispěji ke zvelebování tohoto města, neboť mám za to, že potenciál k tomu je zde stále velký.

   Obrázek [Miroslav Vlk.jpg]  

PhDr. Miloslav Vlk

Do Peček jsem se oženil v roce 1978. Zajímaly mne nedoceněné památky, obdivoval jsem tehdejší životní prostředí, čistotu a péči o občany. Pomohl jsem k prohlášení obou kostelů za kulturní památku a jedinečný evangelický kostel jsem propagoval nejen u nás, ale i ve světě ve výstavě Český architektonický kubismus. Za příspěvek za zajištění poškozené střechy po orkánu Kyrill jsem byl jmenován čestným občanem města. Usiloval jsem o zřízení funkčního informačního střediska ke zvýšení turistického ruchu, což se, bohužel, nerealizovalo. Byl jsem nápomocen radou k obnově pomníku TGM. 


Jako dlouholetý galerijní a muzejní pracovník, historik umění a historik a odborný učitel bych chtěl přispět ke zvýšení kulturního povědomí občanů, vzdělanosti a ve spolupráci s mladými architekty ke zlepšení estetického vzhledu města, který se v posledních desetiletích citelně zhoršuje.

  Obrázek [David Nedoma.jpg]  

Ing. David Nedoma

Není mi jedno, kde žiju. Nechci jen nečinně přihlížet, když se v mém městě věci neřeší nebo se neřeší správně.

  Obrázek [Vaclav Lebduska.jpg]  

Mgr. Václav Lebduška

Jmenuji se Václav Lebduška, je mi 52 let. Dlouhá léta pracuji jako speciální pedagog a psychoterapeut s dětmi a jejich rodinami, které se dostaly do mnohdy velmi obtížných životních situací. Od svých klientů jsem se naučil, že změna k lepšímu je vždycky možná. Věřím, že se nám ji v Pečkách podaří uskutečnit!

   

Jana Jiroudková

Mám Pečky a jeho obyvatele opravdu ráda. Věřím, že Pečky mohou být skvělým místem k životu a mrzí mě, když musím jako obyvatel Peček za kulturou, specializovanými lékaři anebo sportovními aktivitami odjíždět. Mrzí mě, když vidím zdejší obyvatele jet na kávu a sklenku vína do Poděbrad anebo za lékařem do Kolína. Proto kandiduji – byla bych ráda, kdybychom mohli obyvatelům nabídnout možnost žít kvalitní soukromý i občanský život, aniž by bylo zapotřebí dojíždět do větších měst v okolí. Když přišla nabídka od sdružení Naše Pečky, přijala jsem ji s radostí. Vidím, jaký ohromný kus práce ve veřejném prostoru členové sdružení již udělali a věřím, že se vydali správným směrem a já se k nim ráda přidávám.

   

Mgr. Dana Kynclová

Místo, kde žijeme, má nepopiratelný vliv na náš pocit životní ne/spokojenosti. Aby byl tento vliv pozitivní, je nutné mít uspokojované naše lidské potřeby: od základních tělesných potřeb, přes potřebu bezpečí a potřebu sounáležitosti až k potřebě seberealizace, tj. k možnosti se rozvíjet. Přála bych si, aby všechny tyto potřeby bylo možné uspokojovat v místě bydliště – v Pečkách. Věřím v silný potenciál města růst, vyvíjet se a všem svým občanům takovouto životní spokojenost zajistit. Jako psycholog a psychoterapeut proto nemohu nekandidovat a takto úctyhodnou iniciativu nepodpořit. ;o)

   

Gabriela Crkalová

Jsem rodilá pečanda. V Pečkách provozuji malé krejčovské studio a galanterii. Jsem vdaná a spolu s manželem vychováváme dva syny. I já bych chtěla přispět k dobrému chodu našeho města a jeho rozvoji.

   Obrázek [Alena vaz Santos.jpg]    

Alena Vaz Santos

Pocházím z nedaleké obce a v Pečkách bydlím třetím rokem. 
Vystudovala jsem management obchodu a 6 let pracovala ve státní správě. V roce 2008 jsem se rozhodla odletět na Nový Zéland studovat angličtinu, kde jsem se seznámila se svým manželem, se kterým jsem následně žila několik let v Brazílii (odtud tedy mé příjmení). Při rozhodování, kam se po návratu z ciziny s rodinou přestěhovat, Pečky byly jasná volba. Město, které znám a kde se mi líbí. 
Před čtyřmi lety jsem se dala do plnění svého dávného snu a začala jsem se věnovat oboru kosmetologie. V současné době provozuji již druhým rokem Salon krásy Pečky, který se doufám, úspěšně rozrůstá a díky tomu, vznikla dvě nová pracovní místa.
Když přišla nabídka kandidovat, měla jsem upřímnou radost, že jsem dostala možnost se spolupodílet na vylepšování našeho města. Věřím, že svými zkušenostmi nejen ze zahraničí, mohu přispět k jeho růstu a přeji si, aby se nám všem zde lepé žilo.
  Obrázek [Pospisil.jpg]  

Ing. František Pospíšil

Jmenuji se František Pospíšil. Je mi 66 let. Byl jsem prvním polistopadovým starostou našeho města, až do roku 2002. V období starostování jsem se plně věnoval rozvoji města. Svou práci jsem plnil vždy zodpovědně, svědomitě a se ctí. Mám tři děti, už i vnoučata. V současné době jsem v důchodu. Proč kandiduji? Svými zkušenostmi a radami chci pomoci novému sdružení Naše Pečky.