FINANCE
Pořádek ve financích dělá dobré přátele. 👍🏻 Tím se řídíme v životě i při správě našeho města. 🏢
Podívejte se s námi, jak jsme s našimi společnými financemi naložili. 👇🏻
👉🏻 Městu jsme více jak zdvojnásobili množství volných prostředků.
👉🏻Efektivně a rozumně jsme přistupovali k volným finančním prostředkům a z původních 45 milionů máme nyní na připravené investice zhruba 94. A současně jsme splatili úvěr přes 10 milionů.
👉🏻 Začali jsme pracovat se spořícími účty a termínovanými vklady. Na úrocích jsme získali více jak 2 miliony korun.
👉🏻 Stejný přístup jsme zavedli v Pečeckých službách a získali tak přes 325 tisíc korun navíc.
👉🏻Na dotacích jsme získali více jak 25 milionů a dalších 27 dostaneme po dokončení projektů. Máme požádáno a připraveno k žádostem o dotace více jak 10 dalších projektů. Jsme připraveni na programovací období, které se v plné síle rozjede na konci letošního roku.
👉🏻 Stali jsme se zajímavou lokalitou pro developery. Snažíme se s nimi aktivně jednat, připomínkovat jejich záměry, tlačit na vyšší architektonickou kvalitu, vzhled staveb a celkové zvelebení okolního prostoru – opravy přilehlých ulic, vybudování chodníků, veřejného osvětlení, zeleně. Chceme, aby developeři přispěli na zajištění nejzatíženější městské infrastruktury (ČOV, vodovod, rozšíření MŠ a ZŠ).
👉🏻 Čísla hovoří jasně. Smluvně zajištěné příspěvky městu ve výši 8,5 milionu do fondu rozvoje města, rekonstrukce 4 ulic (Prokopa Holého, Letohradská, Krátká a Za Statkem, bezplatný převod pěších cest, zrekonstruovaných ulic a chodníků po realizaci do majetku města, vybudování nového parku u myslivny a nových stromořadí ve Velkých Chvalovicích.
Máme plány i do dalších let. Rádi vás s nimi seznámíme. 👍🏻
 
 
ZELEŇ
Komu se nelení, tomu se zelení. 😋 A my jsme rozhodně nezaháleli. Koukněte se sami. 🙏 ⬇️
🌳 Pokračujeme v projektu revitalizace parku. Výsadbou stromů, keřů, záhonků a luk jsme navázali na nepopulární kácení stromů, které nebyly v dobré kondici. V parku přibyly první mlatové cesty, nové lavičky a koše.
🌳 Po bývalém smrkovém větrolamu nedaleko Benešáku vznikl park, který jsme následně rozšířili o pozemky u Rejnoka a podél Mlýnského náhonu až k Westernu. Plocha našeho parku se tak rozšířila o nové 4ha zeleně.
🌳 Revitalizovali jsme Benešák a odbahnili náhon od rybníka k přejezdu.
🌳 Kolem Benešáku jsme vysadili nové stromy a přidali lavičky s koši, kterých není nikdy dost.
🌳 Nové stromy naleznete i v ulicích. 28. října, Hellichova, Svobody, Ke Hřišti, Za Statkem, Jiřího z Poděbrad, 5. května, na sídlišti, u rybníku a u Tesca.
🌳 Ulice jsme oživili záhony – pod lipami u Domu služeb, na náměstí, v K. H. Borovského, Jiřího z Poděbrad, Tř. J. Švermy, v Tyršově ulici. Petra Bezruče jsme ozdobili závěsnými květináči.
🌳 Aktivně jsme podpořili dobrovolníky organizovanou výsadbu 500 stromů v extravilánu města a spolupracujeme na povýsadbové péči.
💧 Získali jsme dotaci na vybudování nádrží na zasakování dešťových vod u městských budov.
💧 Připravili jsme dotační program pro občany na hospodaření s dešťovou vodou.
☀️ Zpracovali jsme Adaptační strategii ke změně klimatu, včetně doporučení pro budoucí opravy ulic, chodníků a domů.
🗺️ Připomínkovali jsme tvorbu Územního systému ekologické stability pro Kolínsko.
👷 S pozemkovým úřadem spolupracujeme na komplexních pozemkových úpravách.
👉 S tím také souvisí projekt na revitalizaci Výrovky, do kterého jsem zapojeni.
 
KULTURA 
Kultura je nezbytnou podmínkou lidského života ve společnosti. Díky ní se rozvíjíme i odpočíváme 🥰 Kultura nás obohacuje. 👍 V posledních covidových letech se rozšířilo tvrzení, že kultura může být zbytná ... 😐 My si to nemyslíme.
A i proto:
👉 Rekonstruujeme kulturní středisko, rozšiřujeme park (o 4ha), pořádáme pravidelně kulturní akce (až na dobu covidovou).
👉 Zpřístupnili jsme Římskokatolický kostel a Evangelický kostel a zapojili do nabídky prohlídek i Pamětní síň firmy Bratří Jouzové.
👉 Umístili jsme Kameny zmizelých do městských chodníků pro připomenutí židovských sousedů, kteří zemřeli za II. světové války.
👉 Vyznačili jsme cyklotrasu z Kostelní Lhoty do Chotutic. Nově jsme tak napojeni na Labskou cyklotrasu.
👉 Iniciovali jsme změnu dálkové trasy Blaník-Říp, která nyní vede přes Chvalovice.
👉 Oživujeme město, aby bylo lákavé pro návštěvníky.
👉 Umístili jsme popisné cedule na významné budovy města.
👉 Rozmístili jsme desítky laviček, setů na sezení a košů po celém městě.
👉 Využíváme možnosti pro propagaci města publikací Kolínsko z nebe, anebo víkendovými přílohami v Deníku.
👉 Každý rok předkládáme návrh proměny významného městského objektu do soutěže Má vlast, která je spojená s putovní venkovní výstavou.
👉 Na počest Olgy Havlové jsme vysadili lípu, uspořádali přednášku se zástupci nadace Výboru dobré vůle a velkou výstavu fotografií první dámy.
👉 Podporujeme pořádání výstav ve městě, zapůjčujeme výstavy od předních fotografů, kulturních organizací v okolí i Státního archivu.
👉 Podpořili jsme Noc kostelů v Evangelickém a Římskokatolickém kostele.
👉 Vytvořili jsme originální Lavičku slavného rodáka Vladimíra Renčína.
👉 Založili jsme Průvodcovskou službu – 3 z 5 průvodců najdete na naší kandidátní listině (Libora Vodičku, Ondru Schulze a Tomáše Vodičku, který s tímto nápadem přišel a zvládl náročnou administraci tohoto záměru s oběma církvemi).
👉 Místní fotograf Jaroslav Železný zajišťuje fotoreportáž z většiny městských akcí a vy si je pak můžete prohlédnout na nových internetových stránkách města.
👉 Na naší kandidátce najdete i čestného občana města – historika Dr. Miloslava Vlka, předního znalce Jubilejního chrámu Mistra Jana Husa v Pečkách i kronikáře města Dr. Libora Vodičku.
👉 Už teď chystáme na rok 2025 oslavy 100 let našeho města. Takové velké výročí se musí důstojně připomenout.
👉 Spousta akcí, na které chodíte, nejsou organizovány městem, ale některým z našich kandidátů. Za Farmářskými trhy, Food festivalem, Garážovým výprodejem, promítáním filmů a debatami se zajímavými hosty, výstavami atd.… za tím vším stojí nadšenci, kteří se snaží o zpestření života v našem městě.
 
SPORT
Ve zdravém těle, zdravý duch.  🚶 To pro nás není jen fráze.  👍 Chceme, aby se u nás ve městě sportovalo co nejvíc. A aby výběr sportovních aktivit byl co nejširší.  🙏

 🤾‍♀️ Postupně jsme opravili umělé povrchy na hřištích v parku, sítě i dřevěné hrazení. Opravili jsme atletický ovál, nechali zabudovat lezecké tyče a hod koulí a v loňském roce i zázemí pro šatny a sportovní náčiní.
 ⚽ Ve spolupráci s fotbalisty jsme zpracovali projektovou dokumentaci na kabiny. Máme již stavební povolení a právě připravujeme žádost o dotaci do Národní sportovní agentury.
 ⚽ Nezapomínáme ani na fotbalisty ve Velkých Chvalovicích, kterým jsme zpracovali studii na nové kabiny, tribunu a potřebné zázemí. Předložíme ji na jednání zastupitelstva 21.9.2022.
 ⚽ Díky participativnímu rozpočtu najdou u AFK zázemí i malí sourozenci fotbalistů na nově vzniklém hřišti.
 ⛹️ Opakovaně jsme podpořili projekt na rekonstrukci Sokolovny, a to jak finančně tak servisem a zkušenostmi s vedením takto velké stavby.
 🏦 Vytvořili jsme transparentní a srozumitelný systém rozdělování dotací pro sportovní oddíly, podpora za roky 2019-2022 byla celkem 5.362.000,- Kč.
 🏫 Tělocvična se u nás řeší od roku 1987. My jsme kompletně revidovali požadavky školy i sportovců. Podklady i zpracovanou studii jsme opakovaně předložili sportovní i stavební komisi, včetně veřejného projednání. Po zapracování připomínek jsme zpracovali projektovou dokumentaci, se kterou máme požádáno o stavební povolení. Předpokládáme, že v listopadu obdržíme platné rozhodnutí. A právě připravujeme žádost o dotaci.
 🏋️‍♀️ V rámci participativního rozpočtu jsme vybudovali workoutové hřiště ve Velkých Chvalovicích.
 🤩 Na Sokolišti vznikla dětská lanovka, která zvýšila atraktivitu tohoto opomíjeného dětského hřiště.
 👪 Opakovaně jsme podpořili konání sportovních akcí: Pečeckou desítku, Vavřinecký potok, Tenisovou akademii, akci Na kole dětem.
 🏆 Mimořádnou podporu jsme dali také oslavě  90. výročí TJ Sokol Velké Chvalovice. Slavilo se nejen utkáním s Top Real Praha a byla to krásná akce pro celé Velké Chvalovice.
 
SOCIÁLNÍ OBLAST
Tohle volební období prověřilo, že v našem městě je velká spousta lidí, kteří chtějí a umí pomoct, když je potřeba. 🙏 To se projevilo jak v covidu, tak se začátkem války na Ukrajině. Je skvělý pocit vědět, že v Pečkách žije většina lidí, kterým osud jiných není lhostejný. Děkujeme! 🥰 Snad už to nejhorší máme za sebou.
✅ V pandemii covidu se na výzvu o pomoc přihlásila řada dobrovolníků. Jedni šili roušky, jiní roznášeli léky a nákupy a další pomáhali, kde bylo potřeba.
✅ Stejně spolu jsme byli i letos v únoru. Reakce lidí na vyhlášené sbírky pro Ukrajinu zasaženou válkou, výzvy na ubytování uprchlíků anebo pomoc s výukou českého jazyka je pro nás ujištěním, že pomáhat druhým není pro lidi v našem městě omezení, ale volbou.
✅ Staráme se i o situaci nízkopříjmových rodin. Vytvořili jsme sociální šatník a spolupracujeme s potravinovou bankou, která umožňuje rodinám s nízkými příjmy občasné dozásobení základními potravinami a drogistickým zbožím.
✅ Zapojili jsme se do kampaně Milostivé léto, která umožnila lidem s exekucemi vypořádat se s dluhy zaplacením dlužné částky bez exekutorské odměny, která mnohonásobně překračuje vzniklý dluh. Nyní připravujeme 2. kolo ML, protože je to v našem městě bohužel velmi aktuální.
✅ S vypořádáním dětských exekucí jsme pomohli i 50 nezletilým dětem z našeho města, za které rodiče v posledních zhruba 10 letech neplatili povinné poplatky.
✅ Společně s Člověkem v tísni jsme zřídili dluhovou poradnu a řešíme tak koncepčně dluhovou politiku našich občanů.
✅ Díky tomu jsme dostali nabídku na zafinancování výstavby 6 modulárních bytů v Pečkách, část bytů je nyní určena k vyřešení akutní bytové situace ukrajinských uprchlíků. Po 3 letech připadnou městu k řešení tíživé bytové situace místních občanů.
✅ Pomáhali jsme s přestupem k novému dodavateli energií těm, kteří odebírali služby od Bohemia Energy a dalších krachujících dodavatelů. Poskytovali jsme poradenství a vytvořili fond pro bezúročné půjčky rodinám zasaženým neočekávaným násobným zdražením základních energií.
✅ S ohledem na finanční a sociální zátěž kvůli covidu, energetické krizí a válce na Ukrajině nabízíme kariérové poradenství zájemcům o zaměstnání nebo profesní změnu.
✅ Pro naše občany jsme zřídili bezplatnou právní poradnu.
✅ Nově také nabízíme pomoc s ověřením a následně získáním příspěvku na bydlení u oprávněných žadatelů.
✅ Prostřednictvím Pečovatelské služby jsme zřídili Senior taxi, kterým se mohou méně pohybliví občané převézt za nízké náklady v rámci města, například ze sídliště na nákup nebo navštívit hřbitov.
✅ Zřídili jsme službu tísňové péče pro seniorní nebo zdravotně znevýhodněné občany Peček. Je to zařízení (přívěšek nebo hodinky), kterým si mohou v případě nevolnosti, pádu či jiné potřeby přivolat pomoc a nemusí so obávat, že zůstanou bez rychlé pomoci.
 
VYŘEŠENÉ POZEMKOVÉ VZTAHY VE MĚSTĚ - PODAŘILO SE:
 
✅ Odkoupit pozemek na Sběrném dvoře.
✅ Zajistit předání pozemků pod ulicí Prokopa Holého městu po dokončení rekonstrukce developerem. Tato ulice byla ve špatném stavu, ale nebyla v majetku města.
✅ Riegrova ulice už je také celá města (vykoupili jsme větší pozemek od několika vlastníků).
✅ Odkoupit 2 pozemky u cyklostezky na Ratenice, aby v budoucnu mohla být cyklostezka prodloužena až do města.
✅ Odkoupit skoro hektarový pozemek mezi Benešákem a Janáčkovou ulicí, který bude na podzim 2022 osázen zelení a dojde k propojení zeleně od Rejnoka k Westernu.
✅ Odkoupit a následně směnit pozemky potřebné pro vybudování Úpravny vody.
✅ Odkoupit pozemky v korytě Mlýnského náhonu od více jak 20 majitelů. Díky tomu jsme mohli zpracovat studii a projektovou dokumentaci na revitalizaci náhonu. Dojde k opravě propustků, česlí a technických částí náhonu. V jeho okolí vzniknou tůně a odbahní se všude tam, kde to je nutné. O dotaci na realizaci chceme žádat na podzim.
✅ Odkoupit pozemek, který tvoří náměstí Vladimíra Renčína s originální lavičkou. Dříve zde býval zarostlý a neudržovaný plac.
✅ Odkoupit pozemek u strouhy před fotbalovým hřištěm ve Velkých Chvalovicích. A už projektujeme parkoviště.
✅ Odkoupit 2 pozemky ve Velkých Chvalovicích pro posun hřiště a vybudování nových kabin.
✅ Získat pozemky pro 2 pěší cesty ve V. Chvalovicích a jednu v Pečkách, aby byla větší prostupnost městem.
✅ Koupit první hektary orné půdy pro směny pozemků pod obchvatem a realizaci komplexních pozemkových úprav.
✅ Odkoupit pozemky v ulicích Františka Voláka, U Náhonu. Budeme tak moci konečně začít řešit vybudování ulic.
 
PROJEKTY PRO MĚSTO 
Na začátku každé investice, stavby i rekonstrukce je důkladný plán. Musíte vědět, kdy co uděláte a z čeho to zaplatíte. 👍 To každý zná. My jsme některé rozjeté projekty převzali a dokončili, jiné naplánovali.
Z dokončených projektů se můžeme chlubit třeba tímhle:
➡️ Bačov –projektová dokumentace je dokončena, hlídáme dotační výzvy na rekonstrukci. Moc dobře víme, že tato lokalita si už dlouho zaslouží lepší péči. 👍
➡️ V ulici Milčická ve Velkých Chvalovicích jsme vyprojektovali chodník a cyklostezku. Veškerá dokumentace je hotová, už nám chybí jen dotace a můžeme začít. 💪
➡️ Obdobně je na tom zatáčka u spořitelny, která se promění k nepoznání. 👍
A z našich projektů:
➡️ Projekt, na který se hodně těšíme je park pod vodojemem, je vyprojektovaný, schválený a na podzim zažádáme o dotaci.
➡️ Projektujeme 4 komunikace ve Velkých Chvalovicích, které jsou v zoufalém stavu.
➡️ Zahájili jsme projektové práce na komunikaci Tř. 5. května.
➡️ Pracujeme na studii na zklidnění dopravy v ul. Barákova a severní části Tř. 5. května.
➡️ Letos jsme předpokládali a slíbili postavení veřejného WC a zastřešeného kolostavu u nádraží, bohužel jednání s ČD se neúměrně a i pro nás nepochopitelně prodlužují, čímž se celá stavba zbrzdila.
➡️ Dokončili jsme projektovou dokumentaci na revitalizaci parku (cesty, mobiliář, osvětlení a velké dětské hřiště).
➡️ Vyslyšeli jsem žádosti fotbalistů na rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti AFK Pečky.
➡️ Tělocvična – prošli jsme celé zadání se ZŠ, sportovci, architekty i veřejností, zpracovali studii, kterou jsme veřejně projednali a zapracovali připomínky. Projektová dokumentace je hotová a právě pracujeme na získání stavebního povolení a peněz na stavbu.
➡️ Obchvat – oživili jsme spolupráci se Středočeským krajem, který je investorem stavby. Společně jsme aktualizovali stávající studii, na základě které kraj komunikaci projektuje. Prosadili jsme přidání protihlukových zábran do projektu obchvatu. První dohody s majiteli pozemků pod obchvatem chceme předložit zastupitelstvu ještě do voleb.

 

STAVBY A REKONSTRUKCE

🛠🚩STAVBY A REKONSTRUKCE - Máme to hotové, nebo aspoň připravené 👍🏻
Hned jak jsme na podzim 2018 nastoupili na radnici, pustili jsme se do práce. Vysypali jsme místní šuplíky a důležité projekty dokončili. Naplánovali jsme další a velkou část z nich dotáhli do konce 👍🏻
Tady máme malou rekapitulaci:
➡️ Třída J. Švermy – Komplexní rekonstrukce komunikace včetně vysázení květinových záhonů podél náměstí, které dělají centrum města krásnější.
➡️ Ulice M. Alše a K.H. Máchy na jihu města zrekonstruovány
➡️ Také poslední panelová silnice na sídlišti ul. V Horkách.
➡️ Rozsáhlá rekonstrukce přízemí Kulturního domu, auly, kanceláří, klubovny, WC a šaten.
➡️ Původní vzhled jsme vrátili Domu služeb novou fasádou a výměnou oken.
➡️ Dlouho diskutované předpolí ZUŠ se na podzim, věříme, změní k nepoznání. Srpnové zastupitelstvo bude hlasovat o smlouvě a ceně díla.
➡️ Park – vysázeny nové stromy, keře, přibyly nové květinové záhony, louky a dvě mlatové cesty s lavičkami a sezením pro omladinu.
➡️ Rybník revitalizován, obnovena původní hráz i velikost. Výrazně prohlouben a doplněn o ochranu proti erozi a litorální pásmo pro obojživelníky.
➡️ Lesík – místo smrkového větrolamu vysázeny listnáče, keře, přidána pikniková posezení a houpačka.
 
A tohle jsme také stihli...
Tak třeba:
➡️ Vyměnili jsme starý zkorodovaný analogový rozhlas za nový digitální.
➡️ Hotová je rekonstrukce hřišť s umělou trávou, včetně instalace šplhu a hodu koulí.
➡️ Místo pro přecházení u obuvi jsme upravili na regulérní a bezpečný přechod pro chodce.
➡️ Dalším prvkem pro vyšší bezpečí chodců a řidičů bylo zjednosměrnění náměstí.
➡️ Na podzim se začne budovat přechod pro chodce v ul. Sladkovského. Bezstarostně tak mohou přecházet lidé ze sídliště na Bačov. Srpnové zastupitelstvo bude hlasovat o smlouvě a ceně díla, pak se hned pustíme práce.
➡️ Nezanedbatelnou podporu jsme vložili do rekonstrukce Sokolovny
➡️ V lednu příštího rolu zahájíme druhou etapu obnovy Kulturního domu komplexní rekonstrukcí patra, vybudováním bezbariérového přístupu díky plánovanému výtahu a instalací vzduchotechniky v celém objektu.
➡️ Kaplička ve Velkých Chvalovicích-přivedena elektřina, vyměněny dveře a máme povolení památkářů k opravě interiéru do původního stavu.
➡️ Připravili jsme projekty na zadržování dešťové vody u městských budov pro následné využití při zavlažování zeleně.
➡️ Právě opravujeme válečné hroby na hřbitově i památníky na náměstí a ve Velkých Chvalovicích. Nezapomněli jsme ani na desku J. Košnara.
➡️ Jedním ze stěžejních projektů je vybudování úpravny vody. Všichni víme, jak často měníme rychlovarné konvice, kávovary, žehličky, pračky … všude vodní kámen. To se brzy změní. Vysoutěžená firma začne stavět co nevidět.
➡️ Dalším důležitým projektem je čistička odpadních vod. Vyprojektovali jsme rekonstrukci stávajících nádrží a intenzifikaci technologie a letos se začíná stavět.
➡️ Opravovat se budou i ulice Prokopa Holého, Letohradská, Krátká, Za Statkem, to dostali za úkol developeři.
➡️ V knihovně jsou vyměněna střešní okna, takže do sauny už musíte jinam 😉
 

DOPRAVA

Celé 4 roky jsme se dopravu v našem městě a okolí snažili chápat jako celek. Všechno souvisí se vším.

Tohle se nám povedlo na železnici:
🚆 Jednáme s IDSK o trati Praha-Kolín, o lokálce na Kouřim.
🚆 Na Ministerstvo dopravy naléháme kvůli zastavování rychlíků, nebo rekonstrukci nádraží.
🚆Otevřeli jsme P+R parkoviště u nádraží, čímž se zlepšila tristní situace dojíždějících při každodenní snaze zaparkovat před odjezdem do zaměstnání nebo do školy.
🚆 Zabránili jsme plánovanému rušení/omezení lokálky na Kouřim. Proč jsme se tak snažili? Abychom nepřišli o možnost vyrážet lokálkou na výlety a udrželi tak turistický potenciál Peček a údolí Výrovky se spojením na Kouřim. Ale hlavně žáci dojíždějící na naši školu se k nám mají jak dostat.
🚆 Optimalizovali jsme jízdní řád lokálky a ve spolupráci se Středočeským krajem a s ČVUT spolupracujeme na studii jejího možného rozvoje.
🚆 Díky spolupráci s IDSK zastavují v Pečkách rychlíky z a do Prahy po celou dobu rekonstrukce trati.
🚆Opakovaně vznášíme požadavky na zařazení zastávky v našem městě do pravidelného jízdního řádu i do budoucích let.
🚆Aktivně připomínkujeme Správě železnic projektování nádraží v Pečkách a při té příležitosti řešíme vybudování podchodu do ul. Petra Bezruče.

 

🚗 Máme již uzavřenou Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů na akci "II/329 Pečky, severní obchvat" se Středočeským krajem. Do vznikající projektové dokumentace se podařilo prosadit i další protihluková opatření.
👷‍♀️🏢 Se Středočeským krajem jsme zrekonstruovali Tř. Jana Švermy. Vedly se vášnivé diskuze, zda kostky zachovat nebo dát asfalt. Ve chvíli, kdy jsme projekt převzali však již bylo rozhodnuto. Do čeho jsme stihli zasáhnout byla změna jednoduchých travnatých pásů na květinové záhony podél náměstí. A takřka nulovou zeleň jsme změnili na rozšíření prostoru pod lípami u Domu služeb, včetně vytvoření záhonů.
🚕 Zřídili jsme službu Senior taxi při Pečovatelské službě města Pečky.
🚌Připomínkovali jsme jízdní řád autobusů, došlo k posílení dopravy na Poděbrady a Nymburk, došlo k úpravě řádu tak, aby autobusy z Chvalovic nepřijížděly na nádraží po odjezdu vlaků.
🚲 V neposlední řadě jsme prosadili vyznačení cyklotrasy od Kostelní Lhoty přes Chvalovice do Chotutic.
 
Další kapitoly budou následovat.