STAVBY A REKONSTRUKCE

🛠🚩STAVBY A REKONSTRUKCE - Máme to hotové, nebo aspoň připravené 👍🏻
Hned jak jsme na podzim 2018 nastoupili na radnici, pustili jsme se do práce. Vysypali jsme místní šuplíky a důležité projekty dokončili. Naplánovali jsme další a velkou část z nich dotáhli do konce 👍🏻
Tady máme malou rekapitulaci:
➡️ Třída J. Švermy – Komplexní rekonstrukce komunikace včetně vysázení květinových záhonů podél náměstí, které dělají centrum města krásnější.
➡️ Ulice M. Alše a K.H. Máchy na jihu města zrekonstruovány
➡️ Také poslední panelová silnice na sídlišti ul. V Horkách.
➡️ Rozsáhlá rekonstrukce přízemí Kulturního domu, auly, kanceláří, klubovny, WC a šaten.
➡️ Původní vzhled jsme vrátili Domu služeb novou fasádou a výměnou oken.
➡️ Dlouho diskutované předpolí ZUŠ se na podzim, věříme, změní k nepoznání. Srpnové zastupitelstvo bude hlasovat o smlouvě a ceně díla.
➡️ Park – vysázeny nové stromy, keře, přibyly nové květinové záhony, louky a dvě mlatové cesty s lavičkami a sezením pro omladinu.
➡️ Rybník revitalizován, obnovena původní hráz i velikost. Výrazně prohlouben a doplněn o ochranu proti erozi a litorální pásmo pro obojživelníky.
➡️ Lesík – místo smrkového větrolamu vysázeny listnáče, keře, přidána pikniková posezení a houpačka.
 
A tohle jsme také stihli...
Tak třeba:
➡️ Vyměnili jsme starý zkorodovaný analogový rozhlas za nový digitální.
➡️ Hotová je rekonstrukce hřišť s umělou trávou, včetně instalace šplhu a hodu koulí.
➡️ Místo pro přecházení u obuvi jsme upravili na regulérní a bezpečný přechod pro chodce.
➡️ Dalším prvkem pro vyšší bezpečí chodců a řidičů bylo zjednosměrnění náměstí.
➡️ Na podzim se začne budovat přechod pro chodce v ul. Sladkovského. Bezstarostně tak mohou přecházet lidé ze sídliště na Bačov. Srpnové zastupitelstvo bude hlasovat o smlouvě a ceně díla, pak se hned pustíme práce.
➡️ Nezanedbatelnou podporu jsme vložili do rekonstrukce Sokolovny
➡️ V lednu příštího rolu zahájíme druhou etapu obnovy Kulturního domu komplexní rekonstrukcí patra, vybudováním bezbariérového přístupu díky plánovanému výtahu a instalací vzduchotechniky v celém objektu.
➡️ Kaplička ve Velkých Chvalovicích-přivedena elektřina, vyměněny dveře a máme povolení památkářů k opravě interiéru do původního stavu.
➡️ Připravili jsme projekty na zadržování dešťové vody u městských budov pro následné využití při zavlažování zeleně.
➡️ Právě opravujeme válečné hroby na hřbitově i památníky na náměstí a ve Velkých Chvalovicích. Nezapomněli jsme ani na desku J. Košnara.
➡️ Jedním ze stěžejních projektů je vybudování úpravny vody. Všichni víme, jak často měníme rychlovarné konvice, kávovary, žehličky, pračky … všude vodní kámen. To se brzy změní. Vysoutěžená firma začne stavět co nevidět.
➡️ Dalším důležitým projektem je čistička odpadních vod. Vyprojektovali jsme rekonstrukci stávajících nádrží a intenzifikaci technologie a letos se začíná stavět.
➡️ Opravovat se budou i ulice Prokopa Holého, Letohradská, Krátká, Za Statkem, to dostali za úkol developeři.
➡️ V knihovně jsou vyměněna střešní okna, takže do sauny už musíte jinam 😉
 

DOPRAVA

Celé 4 roky jsme se dopravu v našem městě a okolí snažili chápat jako celek. Všechno souvisí se vším.

Tohle se nám povedlo na železnici:
🚆 Jednáme s IDSK o trati Praha-Kolín, o lokálce na Kouřim.
🚆 Na Ministerstvo dopravy naléháme kvůli zastavování rychlíků, nebo rekonstrukci nádraží.
🚆Otevřeli jsme P+R parkoviště u nádraží, čímž se zlepšila tristní situace dojíždějících při každodenní snaze zaparkovat před odjezdem do zaměstnání nebo do školy.
🚆 Zabránili jsme plánovanému rušení/omezení lokálky na Kouřim. Proč jsme se tak snažili? Abychom nepřišli o možnost vyrážet lokálkou na výlety a udrželi tak turistický potenciál Peček a údolí Výrovky se spojením na Kouřim. Ale hlavně žáci dojíždějící na naši školu se k nám mají jak dostat.
🚆 Optimalizovali jsme jízdní řád lokálky a ve spolupráci se Středočeským krajem a s ČVUT spolupracujeme na studii jejího možného rozvoje.
🚆 Díky spolupráci s IDSK zastavují v Pečkách rychlíky z a do Prahy po celou dobu rekonstrukce trati.
🚆Opakovaně vznášíme požadavky na zařazení zastávky v našem městě do pravidelného jízdního řádu i do budoucích let.
🚆Aktivně připomínkujeme Správě železnic projektování nádraží v Pečkách a při té příležitosti řešíme vybudování podchodu do ul. Petra Bezruče.

 

🚗 Máme již uzavřenou Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů na akci "II/329 Pečky, severní obchvat" se Středočeským krajem. Do vznikající projektové dokumentace se podařilo prosadit i další protihluková opatření.
👷‍♀️🏢 Se Středočeským krajem jsme zrekonstruovali Tř. Jana Švermy. Vedly se vášnivé diskuze, zda kostky zachovat nebo dát asfalt. Ve chvíli, kdy jsme projekt převzali však již bylo rozhodnuto. Do čeho jsme stihli zasáhnout byla změna jednoduchých travnatých pásů na květinové záhony podél náměstí. A takřka nulovou zeleň jsme změnili na rozšíření prostoru pod lípami u Domu služeb, včetně vytvoření záhonů.
🚕 Zřídili jsme službu Senior taxi při Pečovatelské službě města Pečky.
🚌Připomínkovali jsme jízdní řád autobusů, došlo k posílení dopravy na Poděbrady a Nymburk, došlo k úpravě řádu tak, aby autobusy z Chvalovic nepřijížděly na nádraží po odjezdu vlaků.
🚲 V neposlední řadě jsme prosadili vyznačení cyklotrasy od Kostelní Lhoty přes Chvalovice do Chotutic.
 
Další kapitoly budou následovat.
Přihlášení

Heslo k editaci: