Zastupitelé zvolení v komunálních volbách

v Pečkách a Velkých Chvalovicích 2018

a jejich představení z kampaně roku 2018 :)

 

  Obrázek [Alena.jpg]

Starostka města

Členka Rady města

Členka Zastupitelstva města

Členka Krizového štábu

Kontakt: alena.svejnohova@pecky.cz 

Mgr. Alena Švejnohová

 

Do Havránkova mlýna, který vybudoval manželův dědeček, jsem se přistěhovala před skoro patnácti lety. Z věcí, které jsem ve městě již ovlivnila jsem asi nejpyšnější na vybudování sociálního fondu pro děti v nepříznivé situaci na pečecké ZŠ a na Benefiční varhanní koncert v minulém roce, který nejenže naplnil kostel, ale zároveň přispěl nemalou částkou na obnovu varhan v kostele sv.Václava. 

Ráda jsem se podílela na založení Spolku rodičů a přátel školy a i nadále plánuji spoluorganizovat filmový festival Jeden svět v Pečkách a dalších promítání. Pravidelně pořádám besedy o právu v 9.třídě místní ZŠ. V březnu tohoto roku jsme se mohli potkat například u sázení stromu Olgy Havlové. 

A proč kandiduji já? Mám upřímný zájem podílet se na spoluvytváření našeho krásného města, v kterém vychováváme s manželem 4 děti a které je s naší rodinou spojeno již čtyři generace. Věřím, že našemu městu může být ku prospěchu nejen mé právní vzdělání, ale také dlouhodobý zájem o věci veřejné a organizační talent.

   Obrázek [Iveta Minarikova.jpg]

Místostarostka

Členka Rady města

Členka Zastupitelstva města

Členka Krizového štábu

Členka výboru Sociálního fondu

Kontakt: iveta.minarikova@pecky.cz 

 

Bc. Iveta Minaříková

Pečky jsou mým domovem téměř 20 let. Do nedávné doby jsem pracovala na pozici projektové manažerky ve společnosti MAS Podlipansko, kde jsem zrealizovala řadu úspěšných evropských i státních dotací podporujících naše město (podpora tradičních řemesel, projekt mapující vzpomínky našich pamětníků, komunitní plánování sociálních služeb, ad.).

V současné době vykonávám pozici vedoucí sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kde pracuji s dětmi s komplikovaným životním příběhem.

Jsem zakladatelkou Spolku rodičů a přátel ZŠ Pečky, kde jsem působila jako statutární zástupce. Se SRPŠ jsme zrealizovali řadu akcí (Burza dětského oblečení, Charitativní sbírka pro potřebné, Svačiny do školy, Putování na kole aj.). V rámci SRPŠ každoročně organizuji tradiční Adventní setkání v Pečkách spolu s dalšími dobrovolníky.

Jako spoluzakladatelka a členka Studijního fondu při ZŠ Pečky mohu podporovat a pomáhat dětem, které vyrůstají ve ztížených socio-ekonomických podmínkách, aby byly všem dětem umožněny stejné možnosti pro získání základního vzdělání. Současně jsem byla delegována rodičovskou veřejností do školské rady ZŠ Pečky.

Mé zájmové oblasti jsou následující: kultura, sport, spolkový život, sociální oblast a školství. Za Naše Pečky kandiduji s úmyslem přinášet a podporovat smysluplné a životaschopné aktivity, které si my všichni zasloužíme, aby se nám zde líbilo nejen bydlet, ale také žít.

  Obrázek [Jan Korous.jpg]  

 

Člen Zastupitelstva města

Člen Kontolního výboru

Kontakt: jan.korous@pecky.cz 

 

Ing. Jan Korouš Ph.D.  (od roku 2021)

Jak by možná mnozí řekli, jsem sice náplava, ale s mým životem jsou Pečky spojeny již 14 let. Za tu dobu jsem zde získal spoustu přátel a toto město se stalo mým domovem. Není mi jedno co se u nás děje a jak se u nás žije. Proto kandiduji do zastupitelstva a přál bych si, aby se Pečky staly místem, do kterého se naše děti rády vracejí.

   Obrázek [Tomas Vodicka.jpg]

Člen Rady města

Člen Zastupitelstva města

Předseda Finančního výboru

Předseda Komise stavebně-dopravní a životního prostředí

Kontakt: tomas.vodicka@pecky.cz 

Tomáš Vodička 

Do Peček jsem se přistěhoval před 15ti lety. Mile mne překvapilo, kolik různých akcí a volnočasových aktivit se v Pečkách děje. Ale současně jsem zjistil, jak je složité se o nich dozvědět, nebo se zapojit.


Po pár letech jsem začal být sám aktivní. Vstoupil jsem do Sokola, založil volejbalový oddíl dospělých. Společně s manželkou jsem pořádal volejbalové turnaje pro rodiny s dětmi, indiánský dětský den pro školku, nebo v rámci Mašinky u Sokolovny. Při povodních jsem pomohl zřídit v Sokolovně zázemí pro evakuované a zajistil pár palet úklidových prostředků pro vyplavené velkou vodou. V roce 2016 jsem se zapojil do tvorby Strategického plánu města a v roce 2017 vyvolal kontrolu jeho plnění. Od loňského roku promítáme s přáteli v Pečkách dokumentární filmy (Skauti bez lilie, nebo filmy Jednoho světa). V letošním roce chci oslavit sté výročí republiky výsadbou 100 stromů a jsem velmi rád, že se našla spousta místních, kteří do toho jdou se mnou.

Radnici si představuji jako otevřený, vstřícný a nápomocný úřad, který sám hledá způsoby pomoci občanům a pasivně nečeká, až se někde objeví problém, který je nutný řešit. Rád bych, aby radnice aktivně občany informovala o dění ve městě a napomáhala propojování lidí, kteří v Pečkách a Chvalovicích žijí.

Již deset pracuji na pozici obchodního zástupce v obalovém průmyslu. Jsem zodpovědný za zakázky pro naše provozovny v Nymburce a Opavě.

   

Členka Rady města

Členka Zastupitelstva města

Předsedkyně Bytové komise

Členka Komise pro sociální oblast a zdravotnictví

Členka Školské rady

Členka Sboru pro občanské záležitosti

Kontakt: sarka.horynova@pecky.cz 

 

Šárka Horynová

Ve Velkých Chvalovicích bydlím od narození. Dění ve město je mou srdeční záležitostí. Setkat se můžeme ve zdravotním středisku, kde pracuji již 23 let. Druhé volební období působím v Radě města. A proč kandiduji? Ráda budu pomáhat občanům Peček a hlavně Velkých Chvalovic, ke zlepšení života v našem krásném městě.

   Obrázek [Jarka Heroldova.png]  

Členka Zastupitelstva města

Členka kontrolního výboru

Členka Komise pro vzdělávání

Členka Bytové komise

Členka Sboru pro občanské záležitosti

Kontakt: jaroslava.heroldova@pecky.cz 

Mgr. Jaroslava Heroldová, DiS.

V Pečkách žiji a bydlím od dětství. Jsem ředitelkou na Základní škole v Pečkách, příspěvkové organizaci. Věnuji se dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Mým cílem je, aby z těchto dětí vyrostli slušní, čestní a zodpovědní lidé, s uplatněním v běžném životě. Práce to není jednoduchá, ale snažím se jí dělat s láskou, trpělivostí a plnou odpovědností. Jsem vdaná,mám jedno malé dítě.
Přála bych si, aby se v Pečkách změnil život nejen navenek, ale i uvnitř města a v jeho blízkém okolí. Proto kandiduji.

 

 Obrázek [Vicky.jpg] Členka rady města 

Členka Zastupitelstva města

Členka komise stavebně-dopravní a životního prostředí

Kontakt: viktorie.janackova@pecky.cz  

Viktorie Janáčková, MSc.

Během svého života jsem se hodně stěhovala po Čechách i zahraničí, a když jsem se po ukončení studia chtěla někde usadit, byly pro mě Pečky jasnou volbou. Zamilovala jsem si je, i když jsem předtím město vůbec neznala. Hledali jsme místo ideální k životu a budoucímu založení rodiny. Místo, které by bylo tak akorát velké, aby mělo veškerou občanskou vybavenost, ale také aby se v něm lidé na ulici poznávali a nebyli si lhostejní. Místo, které nebude jen v ideální dojezdové vzdálenosti za prací do Prahy, ale kde budeme chtít trávit co nejvíce volného času a zapojovat se do života obce. Místo, které má nejen vlastní historii a život, ale také budoucnost a potenciál se dále rozvíjet.

Jsem aktivní člověk a ráda bych svými organizačními schopnostmi a touhou věci zdokonalovat přispěla k tomu, abych spoluvytvářela budoucnost našeho města. Díky své práci jsem se naučila dvě důležité věci: informovanost lidí a jejich zapojení jsou klíčem k úspěchu. Chceme naslouchat názorům občanů a s jejich zpětnou vazbou pracovat. Na principu otevřené komunikace fungují nejlepší světové firmy, tak proč to nezkusit i v místní samosprávě? :-)

  Obrázek [Ondrej Schulz.jpg]  

Člen Zastupitelstva města

Člen Komise stavebně-dopravní a životního prostředí

Člen Fondu rozvoje bydlení

Kontakt: ondrej.schulz@pecky.cz 

Ondřej Schulz

Co pro mne znamenají Pečky? Je to především místo, kde žiji již od svého narození, a které je více než sto let spjato s mojí rodinou. Považuji se za pečeckého patriota. Zajímá mě historie města a jeho památky. Rád bych, aby se na ně nezapomnělo a zůstaly zachovány i pro další generace. Jsem rád, že dochází k obnovení sochy T.G.Masaryka na náměstí. Aktivně se zúčastňuji veřejného zasedání zastupitelstva a zajímám se o dění ve městě. Chtěl bych dosáhnout toho, aby tu lidé nejen „bydleli“, ale hlavně aby se jim tu dobře žilo.

  Obrázek [Vera Schurzova.jpg]

Členka Zastupitelstva města

Členka Komise pro sociální oblast a zdravotnictví

Členka Krizového štábu

Kontakt: vera.schurzova@pecky.cz 

MUDr. Věra Schürzová

Jmenuji se Věra Schürzová. Ve městě Pečky žiju od svého dětství. Mám to tu ráda a bydlí zde i převážná část mé rodiny. Naše město se v průběhu času vyvíjí a mění, tak jako jiná města. Za ta léta, co to mohu sama sledovat, jsou Pečky postupně zelenější, čistší, útulnější, aniž bych se já o něco z toho nějak výrazněji zasloužila. Pro dnešní děti je zde mnohem více možností, co podnikat, než za dob mého dětství. A jistě i pro dospělé.
Byla jsem oslovena sdružením Naše Pečky, zda bych chtěla spolu s nimi kandidovat do zastupitelstva města Pečky. Po krátkém přemýšlení jsem souhlasila. Rozhodla jsem se takto proto, že i já sama cítím určitou odpovědnost a svým způsobem osobní povinnost pokusit se, když to mé síly a možnosti dovolují, přispět k rozvoji našeho města.
Nechci zde dělat velké sliby, co všechno dokážu. Ale mohu říci, že stejně jako při své práci dětské lékařky musím a chci ke svým malým pacientům a jejich rodičům přistupovat s co největší zodpovědností, porozuměním a v jejich nejlepším zájmu, tak stejným způsobem bych chtěla vykonávat i funkci zastupitelky našeho města pro vás – občany Peček.

 

Naší zastupitelkou byla v letech 2018-2021 také naše kolegyně Mgr. Blanka Kozáková. 

 

 
Přihlášení

Heslo k editaci: